Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen deelname Eerstelijns CVA-netwerk Rotterdam (ECNR)

Multidisciplinaire eisen voor deelname aan het netwerk:

  1. Aantoonbare specifieke scholing en affiniteit gericht op CVA-zorg
  2. Aantoonbare klinische expertise bezitten
  3. Meedoen aan het specifieke CVA scholingstraject, monodisciplinair en vanuit het Netwerk
  4. Werken volgens het opgestelde zorgpad en samenwerkingsafspraken
  5. Werken en rapporteren volgens de richtlijnen van de eigen beroepsgroep en de CVA richtlijn beroerte van het Centraal BegeleidingsOrgaan
  6. De mogelijkheid hebben om aan huis te behandelen
Abonneren op RSS - Kwaliteitseisen