Nieuws

Datum: zondag, februari 19, 2017 - 10:51

Er wordt bij Zelllingen Afasiecentrum per direct een enthousiaste, flexibele  gespecialiseerd logopedist of afasietherapeut m/v voor minimaal 14 tot maximaal 21 uur per week gezocht. Voor meer informatie zie het pdf-bestand.

Datum: dinsdag, oktober 11, 2016 - 09:48

RSS symposium dinsdag 1 november in Ridderkerk

Locatie: Van der Valk, Ridderkerk
Tijd: 9.00-18.00 uur
Tickets: 30 euro voor RSS organisaties (zoals het Eerstelijns CVA netwerk Rotterdam)

“Samen de patiënt naar huis brengen. Wat is jouw rol in de keten?!”

Datum: woensdag, juni 22, 2016 - 23:37
Patiënten die na een beroerte revalideren zijn gebaat bij de training PST, Problem Solving Therapy. In deze training leren patiënten problemen of hindernissen in vier systematische stappen op te lossen. Uit onderzoek van neuropsycholoog Marieke Visser, die dinsdag 21 juni promoveert aan het Erasmus MC, blijkt dat patiënten die tijdens hun revalidatie PST volgen, sneller een betere kwaliteit van leven ervaren. Ook leren ze sneller omgaan met eventuele beperkingen die na een beroerte zijn ontstaan.
Datum: woensdag, juni 22, 2016 - 23:28
Veel mensen die een beroerte hebben gehad, gaan pas uren later naar een ziekenhuis. Dat komt onder meer doordat ruim twee derde van de Nederlanders de meest voorkomende signalen van een beroerte niet herkent. Dat meldt de Hartstichting dinsdag, die Intomart GfK onderzoek liet doen onder ruim duizend mensen.
Datum: zondag, juni 19, 2016 - 11:04

Kennisnetwerk CVA NL start twee projecten rondom "Thuis na een CVA". De zorg voor CVA patiënten in de thuissituatie kan beter! Vandaar dat het Kennisnetwerk CVA NL vorig jaar een implementatie notitie heeft opgesteld om de kwaliteit van zorg in de thuissituatie een impuls te geven. In de implementatie notitie zijn diverse deelprojecten geformuleerd waarmee een aantal doelen nagestreefd wordt. Ten eerste, de zorg in de thuissituatie moet aansluiten op de persoonlijke situatie van patiënt en mantelzorg. Daarnaast dient de zorg en revalidatie waar mogelijk dichtbij en onder regie van de patiënt georganiseerd te worden. Ook is verbinding met het sociale domein gewenst. Kennisnetwerk CVA NL wil op de eerste plaats facilitator zijn van regionale implementatie en samenwerking met de eerstelijnszorg. De ambitie is dat eind 2017 in 10 (van de 70) regio’s over deze zorg afspraken zijn gemaakt. Lees verder.

Datum: zondag, juni 19, 2016 - 10:57

Vanaf dit jaar nodigt de RSS elk jaar medewerkers van de deelnemende RSS instellingen uit om abstracts in te dienen voor presentaties van onderzoek en best practice projecten op een congres in binnen of buitenland. Dit geld voor verzorgenden, verpleegkundigen en paramedici die werkzaam zij binnen een RSS organisatie. (Artsen zijn uitgesloten van deze prijs, omdat zij vaak al alternatieve mogelijkheden hebben voor het bezoeken van congressen). Medewerkers van de RSS kunnen hun abstract met motivatiebrief en kostenindicatie indienen voor 1 augustus 2016. Daarna wordt over de uitslag gecorrespondeerd. Lees verder.

Datum: woensdag, februari 10, 2016 - 21:16

Op dinsdag 15 maart 2016 vindt de ALV plaats.

 

Datum: dinsdag 15 maart 2016

Locatie: Zorglocatie Aesopus

Adres : Aesopusplaats 2, Rotterdam

Zaal open vanaf: 18.30 uur

Aanvang: 19.00 uur

Op deze avond hebben wij ook een gastspreekster, Frederique van Duuren van Achmea. Zij houdt een presentatie over het onderwerp:

Kwaliteit en organisatie van CVA-zorg: Hoe Zilveren Kruis denkt over kwaliteit.

Datum: zondag, februari 7, 2016 - 13:21

Om lid te zijn van het Eerstelijns CVA Netwerk Rotterdam (ECNR) zijn een aantal kwaliteitseisen geformuleerd, zie website kwaliteitseisen.

Een van deze eisen is het volgen van de generieke scholing.

Dit betreft de cursus “Neurorevalidatie in de eerste lijn”, een uiterst dynamische en leerzame cursus van twee dagen van het ITON, gegeven door Ben van Cranenburgh.

Als u geïnteresseerd bent om deze cursus te volgen dan kunt u zich voor 1 maart 2016 opgeven via onderstaand link:

Datum: donderdag, december 24, 2015 - 13:58

Vandaag is de nieuwsbrief naar alle leden gestuurd. De nieuwsbrief is hier ook als pdf-bestand te vinden.

Datum: zaterdag, oktober 10, 2015 - 15:44

Op dinsdag 3 november 2015 organiseert de Rotterdam Stroke Service (RSS) een symposium in Ridderkerk. 

Op dit symposium delen diverse professionals en organisaties tijdens plenaire lezingen en interactieve workshops hun innovatieve ideeën. Een belangrijk onderdeel is van elkaar leren hoe samenwerking in de keten tot stand komt en hoe men gebruik maakt van de nieuwste onderzoeksresultaten, om de multidisciplinaire zorg voor patiënten met een CVA door de hele keten te verbeteren.

Pagina's