Nieuws

Datum: Tuesday, November 28, 2017 - 19:05

Op donderdag 7 december 2017 organiseert de Zorginnovatiewinkel Rotterdam van 16:00 tot 18:30 uur een mini-symposium over Kopzorgen; Innovaties voor de bovenkamer.

Datum: Tuesday, November 28, 2017 - 19:01

Drie studenten HBO-V van de Hogeschool Rotterdam deden onderzoek naar de vraag: Wanneer is de schriftelijke informatievoorziening aan CVA-patiënten optimaal? Dit gebeurde in opdracht van de Rotterdam Stroke Service. Zij vroegen ervaringsdeskundigen naar hun behoeften, deden literatuuronderzoek en analyseerden bestaande informatiepakketten. In onderstaand pdf bestand is het artikel hierover te vinden.

 

 

 

 

Datum: Tuesday, October 24, 2017 - 15:44

Thema-avond in Hofpleintheater te Rotterdam: “De juiste toon” Leven en bewegen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Datum: Sunday, October 22, 2017 - 16:16

Op het besloten gedeelte van de website staat nu voor onze leden de samenvatting van de multidisiciplinaire bijeenkomst van 2 oktober 2017, met als thema: ''chronische vermoeidheid na CVA''. Naast de powerpoint van Anja Kuperus vind je er de gids zorgwijzer vermoeidheid, de checklist Individual Strength (CIS), de Fatigue Severity Scale (FSS) en de multidimensionele vermoeidheidsindex. Verder is er de presentielijst van die avond.

Als je nog geen account hebt, kun je die aanvragen. Klik rechts boven aan de website op ''nieuw account aanvragen'' en volg de stappen.

 

Datum: Tuesday, October 10, 2017 - 09:42

In het Erasmus MC is op drie oktober 2017 door verschillende zorgverleners uit de regio Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een intentieverklaring getekend. Het betreft een pilot ten behoeve van waardegedreven ketenzorg voor patiënten met een acuut herseninfarct.

Datum: Sunday, January 13, 2019 - 10:57
Beste leden,
 
2 oktober 2017 wordt de multidisciplinaire najaarsbijeenkomst van het ECNR georganiseerd.
 
Het thema van deze avond is:
 
"Centrale vermoeidheid bij CVA"
 
Veel CVA-patiënten hebben last van vermoeidheid. Vaak ervaren de patiënten deze vermoeidheid als een beperkend symptoom in hun dagelijks functioneren.
Voor de behandelaar roept deze vermoeidheid allerlei vragen op.
 
Datum: Tuesday, August 15, 2017 - 16:25

Voor diegenen, die de ITON cursus neurorevalidatie in de  eerste lijn  van dr. Ben van Cranenburgh, nog niet gevolgd hebben bestaat de mogelijkheid om deze te volgen via de RSS.

Docent: dr. Ben van Cranenburgh
Cursusdata: maandag 2 en dinsdag 3 oktober 2017
Cursuslocatie: Rotterdam
Cursustijden: 09.30 – 16.30 uur

Datum: Monday, April 17, 2017 - 12:29

Op 12 juni 2017 vindt in Utrecht een invitational conference over eerstelijns CVA-netwerken plaats. Met subsidie van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) heeft de onderzoeksgroep van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie, onderzoek gedaan naar de structuur, het proces en de uitkomsten van eerstelijns CVA-netwerken in Nederland. Tijdens de invitational conference worden de resultaten van deze inventarisatie gepresenteerd en wordt er in gesprek gegaan over de toekomst van eerstelijns CVA netwerken.

Datum: Tuesday, February 28, 2017 - 11:33

Op maandag 2 en dinsdag 3 oktober wordt de cursus Neurorevalidatie in de eerste lijn door de Rotterdam Stroke Service georganiseerd. Deze basiscursus is één van de voorwaarden voor het lidmaatschap van het Eerstelijns CVA-netwerk.

Datum: Friday, March 10, 2017 - 10:34

 

Op dinsdag 14 maart zal de Algemene ledenvergadering plaatsvinden in het Sophia Onderwijscentrum zaal OWR-39

Tijd van 18.30 tot 21.00 uur.

Pages