Oefentherapeut

Fysiotherapie/oefentherapie voor cliënten met een CVA

Fysiotherapie/oefentherapie voor cliënten met een CVA richt zich op het optimaliseren van het lichamelijk functioneren.

Door middel van een individueel opgesteld oefenprogramma wordt gewerkt aan het trainen van de functies zoals kracht, balans en uithoudingsvermogen. Tevens worden vaardigheden geoefend die ú graag wilt verbeteren om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Enkele voorbeelden zijn: buiten lopen, traplopen of bukken.

Als er geen volledig herstel optreedt, bekijken we samen met u en/of uw partner/mantelzorger met welke compensatie strategieën u de gewenste activiteiten zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren.

De behandeling kan zowel in de praktijk als aan huis plaatsvinden. Indien noodzakelijk kan nauw samengewerkt worden met een ergotherapeut, logopedist, CVA-verpleegkundige of psycholoog van het netwerk, waardoor multidisciplinaire vragen zo effectief mogelijk opgepakt kunnen worden.

Fysiotherapie/oefentherapie na een CVA wordt vergoed uit de basisverzekering ná de 20e behandeling. De eerste 20 behandelingen kunnen vergoed worden uit de aanvullende verzekering indien die is afgesloten, zo niet dan zullen die zelf betaald moeten worden.

De fysiotherapeut/oefentherapie kan o.a. hulp/begeleiding bieden bij de volgende problemen:

Cliënt ervaart belemmeringen in: Opties voor behandeling:
Lopen/traplopen

De fysio/oefentherapeut analyseert het looppatroon en geeft oefeningen om bijv. kracht en/of balans te trainen

Looptraining zowel binnen als buitenshuis al dan niet met de benodigde loophulpmiddelen. Traplopen wordt geoefend als dit van toepassing is

Ook kan een aanpassing in de schoen of een orthese geadviseerd worden

Trainen van kracht, balans en uithoudingsvermogen

Arm/Handfunctie Training voor alle mogelijke gewenste functies van hand en arm. Advies geven rondom de aangedane zijde en hoe hier mee om te gaan om pijnklachten te voorkomen/verminderen.
Vermoeidheid

Leren omgaan met de vermoeidheid door te kijken naar de belasting/belastbaarheid. In kaart brengen van activiteiten die vermoeiend zijn voor de cliënt en deze zo nodig aanpassen

Conditietraining

Ontspanningsadviezen/slaapadviezen

Lighouding/zithouding Advies geven ten behoeve van lighouding en zithouding
Pijn Uitleg geven over pijn, adviezen geven om pijnklachten af te laten nemen. Technieken aan leren om met pijn om te gaan.
Transfers Het oefenen van diverse transfers in huis. Door gerichte training passend bij leerstrategie van cliënt. Het instrueren van mantelzorgers of zorg om beter te ondersteunen bij transfers.
Mantelzorg/Thuiszorg

Geven van psycho –educatie en handvatten aan de mantelzorger over de gevolgen van het CVA, zodat de mantelzorger de cliënt zo goed mogelijk kan begeleiden/ondersteunen. Advies aan de thuiszorg medewerkers over benaderingswijze en hanteren van de aangedane zijde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulpverlener Praktijk
Jacobine Vreeken
Praktijk Oefentherapie Cesar Carnisselande
Middeldijkerplein 22
2993 DL Barendrecht
Cor Sier
Zuiderterras
Zuiderterras 1
3083 BV Rotterdam
Abonneren op Oefentherapeut