Uitnodiging multidisciplinaire bijeenkomst maandag 3 oktober 2019

Beste leden,
De multidisciplinaire bijeenkomst van het ECNR staat gepland op donderdag 3 oktober 2019
Locatie: Dillenburgsingel 5, 3136 EA Vlaardingen, Ruimte: De Korenbloem
Tijd: Inloop 19.15 uur, start 19.30 uur.
Thema: Begeleiding mantelzorgers
Gastsprekers zijn:
Mariska Vielvoye, ergotherapeut Zonnehuisgroep Vlaardingen
Christa Nanninga, fysiotherapeut Zonnehuisgroep Vlaardingen
Carolien Tettero, neuroverpleegkundige Zonnehuisgroep Vlaardingen
19.15 u Inloop
19.30 u Start plenaire zitting:
Introductie door Marja Booister, hoofd paramedische afdeling
19.35 u Begeleiding van mantelzorgers binnen de afdeling neurorevalidatie van Zonnehuisgroep
Vlaardingen
19.50 u Transitie tussen kliniek en de thuissituatie
20.15 u Sociale kaart voor mantelzorgers
20.30 u Pauze
20.45 u Start monodisciplinaire bijeenkomst
21.15 u Plenaire terugkoppeling
21.30 u Einde
We zien je graag die avond verschijnen, mocht je toch verhinderd zijn dan graag afmelden via
onderstaande link:

https://1stelijnscvanetwerkrotterdam.nl/content/afmeldformulier-multidisciplinaire-bijeenkomst-donderdag-3-oktober-2019

Houd je er rekening mee dat het 2x per jaar bijwonen van een multidisciplinaire bijeenkomst een
verplichte eis is om aan het ECNR-netwerk deel te nemen?
Namens het bestuur
Tineke Welker