Symposium 18 november 2013

Ruim anderhalf jaar geleden is een multidisciplinair kernteam gestart met het inventariseren van de CVA-nazorg in Rotterdam. Wat opviel was dat deze nazorg nog onvoldoende georganiseerd was voor CVA-patiënten in de thuissituatie. Patiënten bleken vaak aan hun lot overgelaten na ontslag uit ziekenhuis of revalidatiecentrum. Dit terwijl nazorg onontbeerlijk is voor het participeren in het dagelijks leven. Op basis van een 'best practice analyse' is de behoefte vastgesteld voor de beste CVA-nazorg in de thuissituatie. Die behoefte hebben wij vertaald naar, en opgesteld in eisen en een structuur waaraan het 1elijns CVA-netwerk Rotterdam moet voldoen. In de afgelopen periode heeft het kernteam zich ingespannen, waardoor het 1elijns CVA-netwerk Rotterdam nu een feit is. Als onderdeel van het RSS zijn wij een kwalitatief netwerk dat adequate zorg biedt en hebben wij een "open netwerk" georganiseerd. Hieraan kunnen nieuwkomers en zorgprofessionals zich aansluiten, zodat de continuïteit en borging toekomstbestendig zijn.

Wij nodigen u graag uit om aanwezig te zijn op het Symposium Zorgvernieuwingen Rotterdam op maandag 18 november 2013. U kunt zich opgeven bij Zorgimpuls: https://www.zorgimpuls.nl/training/symposium-cva-zorgvernieuwingen-in-ro...

Tags: