Scholing en vrijstelling

Om de kwaliteit van het Netwerk te kunnen waarborgen gelden een aantal kwaliteitseisen.

Onderstaand treft u een overzicht van deze eisen:

  • een generieke cursus voor iedereen die zich bij het netwerk wil aansluiten.

Dit betreft de cursus “Neurorevalidatie in de eerste lijn”, een uiterst dynamische en leerzame cursus van twee dagen van het ITON, gegeven door Ben van Cranenburgh. Deze cursus is verplicht voor iedereen en is dusdanig bijzonder voor het Eerstelijns CVA Netwerk dat u zich alleen maar op een vrijstelling kunt beroepen indien u een certificaat van één van de onderstaande meerdaagse cursussen kunt overleggen dat niet ouder is dan 5 jaar. Alleen bij voldoende belangstelling organiseert het netwerk een nieuwe cursus. U heeft twee jaar de tijd om aan alle eisen te voldoen. Tot die tijd bent u aspirant lid.

  • ITON: Opleiding neurorevalidatie deel 1: 9 dagen, deel 2: 9 dagen
  • Frans van der Brugge: Cursus Neurorevalidatie bij CNA 10 dagen (+3)
  • NPi: Neurorevalidatie/CVA, Inhaalcursus Neurorevalidatie/CVA, Neurorevalidatie/CVA/Ergotherapie
  • Hersenwerk, Cognitieve revalidatietherapie voor Volwassenen deel 1: 5 dagen, deel 2: 5 dagen, deel 3: 5 dagen

Verder worden er voor iedere discipline specifieke scholingen georganiseerd die ook verplicht zijn. U wordt van deze scholingen op de hoogte gebracht.

Daarnaast geldt de eis om minstens 2x de multidisciplinaire bijeenkomst per jaar te volgen, deze worden drie keer per jaar georganiseerd. De ALV geldt ook als multidisciplinaire bijeenkomst. De ALV vindt altijd plaats op de eerste dinsdag in maart, de twee MDO's op de eerste maandag in juni en op de eerste donderdag in oktober.