Oproep inschrijving cursus ''Neurorevalidatie in de eerste lijn''

Om lid te zijn van het Eerstelijns CVA Netwerk Rotterdam (ECNR) zijn een aantal kwaliteitseisen geformuleerd, zie website kwaliteitseisen.

Een van deze eisen is het volgen van de generieke scholing.

Dit betreft de cursus “Neurorevalidatie in de eerste lijn”, een uiterst dynamische en leerzame cursus van twee dagen van het ITON, gegeven door Ben van Cranenburgh.

Als u geïnteresseerd bent om deze cursus te volgen dan kunt u zich voor 1 maart 2016 opgeven via onderstaand link:

http://1stelijnscvanetwerkrotterdam.nl/content/inventarisatie-scholing-neurorevalidatie-eerste-lijn

Alleen bij voldoende belangstelling organiseert het ECNR netwerk een nieuwe cursus.

Deze cursus is verplicht voor iedereen en is dusdanig bijzonder voor het Eerstelijns CVA Netwerk dat u zich alleen maar op een vrijstelling kunt beroepen indien u een certificaat van één van de onderstaande meerdaagse cursussen kunt overleggen dat niet ouder is dan 5 jaar;

ITON:

Opleiding neurorevalidatie

deel 1: 9 dagen
deel 2: 9 dagen

Frans van der Brugge:
Cursus Neurorevalidatie bij CNA 10 dagen (+3)

NPi:

Neurorevalidatie/CVA
Inhaalcursus Neurorevalidatie/CVA
Neurorevalidatie/CVA/Ergotherapie
Hersenwerk
Cognitieve revalidatietherapie voor Volwassenen

deel 1: 5 dagen
deel 2: 5 dagen

Indien u een van deze scholingen of de cursus zelf al eerder gevolgd heeft dan kunt u een scan van het certificaat zenden naar info@ecnr.nl en komt u in aanmerking voor vrijstelling.

Schrijft u zich op tijd in!

Kennis en Scholing ECNR