Folder "Weer thuis na een beroerte..."

De tekst op deze pagina is gekopieerd uit de folder die het Eerstelijns CVA-Netwerk Rotterdam uitgegeven heeft. Onderaan deze pagina vindt u een link waarmee de folder gedownload kan worden, zodat deze keurig opgemaakt geprint kan worden.

Weer thuis na een beroerte...

Eerstelijns CVA- Netwerk Rotterdam (ECNR)

Heeft u thuis te maken met de gevolgen van een CVA, dan staan zorgverleners van het ECNR voor u klaar. Het ECNR is een samenwerkingsverband van zorgverleners die zich gespecialiseerd hebben in de gevolgen van hersenaandoeningen. Aangesloten zijn CVA-verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, diëtistes, logopedisten en psychologen. Zij bieden de zorg die nodig is om u zo optimaal mogelijk te laten functioneren in uw woon- of werkomgeving.

 

Afbeelding uit folder

 

De behandeling is individueel en kan gegeven worden door één behandelaar maar als dat nodig is voor uw herstel kan er ook een behandelteam worden ingezet. De behandeling vindt plaats bij u thuis of in uw woonomgeving. Het ECNR is aangesloten bij de Rotterdam Stroke Service. Daardoor is de overdracht tussen ziekenhuis, revalidatiecentrum en
ECNR uitstekend.

Rotterdam Stroke Service

De Rotterdam Stroke Service is een netwerk dat wordt gevormd door 17 organisaties in de gezondheidszorg. Het gaat daarbij om 7 ziekenhuizen, 7 verpleeghuizen, een revalidatiecentrum, thuiszorg en het Eerstelijns CVA-Netwerk Rotterdam.
Deze partijen vormen onderling lokale ketens, maar allen tezamen vormen zij een netwerk van samenwerkingspartners.

U heeft hersenletsel opgelopen

Na een CVA (een bloeding of infarct in de hersenen) is het van groot belang snel te starten met onderzoek en behandeling, voor een zo goed mogelijk herstel. In eerste instantie gebeurt dat in het ziekenhuis. Daarna in de revalidatie.

Revalideren is belangrijk om u weer zo zelfstandig mogelijk in uw eigen omgeving te laten functioneren, zodat u de dingen weer kan doen die u graag doet en de draad van uw leven weer op kan pakken.

Maar als u weer thuis bent, kan u toch nog tegen de volgende problemen aanlopen:

 • u heeft moeite met uit bed stappen
 • u heeft moeite met u aankleden
 • u heeft moeite met eten en drinken
 • u heeft moeite met communiceren
 • u zit niet lekker in uw vel
 • u heeft stemmingsproblemen
 • u voelt zich onbegrepen door de omgeving
 • u heeft moeite met dagelijkse handelingen zoals boodschappen doen of een telefoongesprek voeren
 • u kunt niet uit uw woorden komen
 • u valt in korte tijd teveel af

Als u met genoemde of andere problemen te maken hebt, kunt u thuis of in de buurt verder revalideren en hulp krijgen van een gespecialiseerde zorgverlener van het Eerstelijns CVA-Netwerk Rotterdam: het ECNR.

Praktijkvoorbeeld

De heer Cornelissen heeft een beroerte gekregen. Na een periode in het ziekenhuis te hebben gelegen en in een revalidatiecentrum gerevalideerd te zijn, mocht hij naar huis. De transferverpleegkundige heeft ervoor gezorgd dat hij thuis in goede (zorgverleners) handen kwam. Zo zijn vanuit het ziekenhuis de CVA-verpleegkundige, de fysiotherapeut/oefentherapeut, een logopedist en een ergotherapeut van het ECNR geïnformeerd over de problemen waarmee meneer Cornelissen in zijn dagelijks functioneren te maken heeft. Thuis bleek hij in korte tijd veel af te vallen. Na multidisciplinair overleg is een diëtiste benaderd.

Kortom: meneer ontvangt alle nodige zorg, doordat degenen die hem ondersteunen, specifieke kennis bezitten op het gebied van hersenaandoeningen (CVA) en van elkaars expertise.

Wat kan het Eerstelijns CVA-Netwerk Rotterdam voor u betekenen?

 • U krijgt ondersteuning van de CVA-verpleegkundige
 • U krijgt de zorg van een behandelaar die gespecialiseerd is in CVA en revalidatie
 • U krijgt zorg bij u in de wijk of aan huis
 • U wordt behandeld door therapeuten die verder kijken dan het eigen vakgebied
 • U wordt behandeld door therapeuten die samenwerken met andere disciplines en op de hoogte zijn van elkaars handelen
 • U wordt behandeld door therapeuten die ook oog hebben voor uw omgeving en adviezen geven aan uw naasten
 • U wordt behandeld door therapeuten die op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van neurorevalidatie

Aanmelden

Loopt u thuis tegen problemen aan na een CVA? Dan kunt u zich aanmelden bij het ECNR. Natuurlijk kan uw huisarts of specialist u ook een verwijzing naar het ECNR geven.

Wij staan voor u klaar!

Contact

Voor vragen of het vinden van een therapeut bij u in de buurt:

Via de zorgzoeker op de website www.ecnr.nl
Via e-mail info@ecnr.nl

Via telefoon 088 - 0187654

 

 

 

 

 

Tags: